Certificări


UNI EN 9001:2008

 ISO9001-2008_ita_col

I.R.EM. consideră că doar adoptarea celor mai inalte standarde de calitate pot asigura satisfacerea cerintelor clientilor si implicit dezvoltarea continua a propriei activitati. Pentru realizarea acestui obiectiv I.R.EM a implementat sistemul de management al calității în conformitate cu standardele UNI EN ISO 9001: 2000 ; a urmat obtinerea  ertificarii de conformitate în martie 2008 din partea organismului de certificare RINA și trecerea la normativul ISO 9001 : 2008 in anul 2009 . Obiectul certificarii este: proiectare, productie si instalare tablouri electrice . instalare de posturi de transformare . proiectare si executie de instalatii electrice si sisteme de automatizari ( plc,  elecontrol), sisteme electromecanice pentru instalatii de tratament si ridicare a apei. Certificat nr. 17898/08/S emis de organismul de certificare RINA S.p.A. Prima certificare s-a efectuat in 08/04/2008 si prevede o schema de supreveghere anuala care garanteaza evaluarea completa a Sistemului de Management cu o periodicitate de trei ani.

 

UNI EN 14001:2004 

ISO14001-2004_col.AI

I.R.EM. S.R.L. a stabilit printre obiectivele sale principale , angajamentul de a respecta toate cerințele legale și toate reglementările cu privire la protectia mediului și de a  ctiona astfel incat activitățile proprii sa aiba un impact negativ minim asupra mediului înconjurător . Îmbunătățirea continuă și prevenirea poluării sunt obiective strategice  entru Managementul IREM . SRL , care a considerat oportun sa stabileasca , în cadrul companiei , un sistem de management al mediu . Scopul certificării este : Proiectare si executie de tablouri electrice : asamblare , cablare și testare . Montare de cabine eletrice si aparatura electromecanica pentru statii de pompare si de tratare a apei. Realizarea de sisteme de automatizare ( PLC , telecontrol ) asamblare, cablare si testare . Instalatii electrice, tablouri eletrice si sisteme de automatizare ( PLC , control de la distanță ) . Certificat n°EMS5087 délivré par RINA S.p.A. Première émission : 17/07/2013 à validité 16/07/2016 subordonné à un schéma de surveillance garantissant le réexamen  omplet du Système de gestion tous les trois ans.

 

Atestare  SOA

 LOGO-PROTOS-SOA

Societatea noastra a obtinut atestatul de calificare pentru executia de lucrari publice in conformitate cu legislatia italiana in domeniu nr. D.P.R. 34/2000, pentru urmatoarele  ategorii si clasificari :

OS 30: INSTALATII ELECTRICE INTERNE, TELEFONICE , RADIO, TELEVIZIUNE CLASIFICAREA III Privește proiectarea, furnizarea , instalarea și întreținerea sau renovarea de instalatii electrice , telefonie, radio, rețele de transmitere de date și de televiziune , ecc inclusiv lucrarile civile conexe, sau alte lucrari complementare sau auxiliare , care urmează să fie realizate in cadrul lucrarilor aparținând acestei categorii ; lucrari care au fost finalizate sau sunt în curs de finalizare.

OS 22: STATII DE POTABILIZARE SI EPURARE CLASIFICAREA III bis Privește proiectarea, construirea, întreținerea sau modernizarea de stații de potabilizare, de epurare , inclusiv recuperarea biogazului și producția de energie electrică , inclusiv lucrarile civile conexe, sau alte lucrari complementare sau auxiliare, punctuale sau de rețea.

OG 10: STATII DE TRANFORMARE INALTA/JOASA TENSIUNE; INSTALATII PENTRU DISTRIBUTIA DE ENERGIE ELECTRICA IN CURENT ALTERNATIV SI CONTINUU SI  NSTALATII DE ILUMINAT PUBLIC CLASIFICAREA II Privește proiectarea, construirea, întreținerea sau modernizarea de posturi de transformare MT/BT si de instalatii de  istributie de energie eletrica in curent alternativ si continuu si instalatii de iluminat public.